De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Deze tarieven zijn openbaar en worden gepubliceerd. Bolwerk bewindvoering hanteert deze tarieven.

Wanneer uw inkomen rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau ligt, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Bolwerk bewindvoering vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.

De onderstaande tarieven gelden met ingang van 1-1-2021 en zijn inclusief 21 % Btw.

Eenmalige kosten

Griffiekosten Rechtbank voor de aanvraag 85,00
Aanvangswerkzaamheden alleenstaande 676,39
Aanvangswerkzaamheden echtparen/economische eenheden 810,70
Opmaken eindrekening en verantwoording 254,10
Opmaken eindrekening en verantwoording echtparen/economische eenheden 304,92
Regelen verhuizing / ontruiming 422,29
Extra door kantonrechter goedgekeurde uren (per uur) 84,46

Maandelijkse kosten

Standaard bewind alleenstaande 119,69
Bewind alleenstaande met problematische schulden 154,88
Standaard bewind echtpaar/ economische eenheden 143,59
Bewind echtpaar/ economische eenheden, waarvan één persoon met problematische schulden 164,66
Bewind echtpaar/ economische eenheden, waarvan beiden met problematische schulden 185,74