De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Deze tarieven zijn openbaar en worden gepubliceerd. Bolwerk bewindvoering hanteert deze tarieven.

Wanneer uw inkomen rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau ligt, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Bolwerk bewindvoering vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.

De onderstaande tarieven gelden met ingang van 1-1-2019 en zijn inclusief 21 % Btw.

Eenmalige kosten

Griffiekosten Rechtbank voor de aanvraag 79,00
Aanvangswerkzaamheden alleenstaande 644,93
Aanvangswerkzaamheden echtparen/economische eenheden 754,19
Opmaken eindrekening en verantwoording 242,00
Opmaken eindrekening en verantwoording echtparen/economische eenheden 290,40
Regelen verhuizing / ontruiming 402,93
Extra door kantonrechter goedgekeurde uren (per uur) 80,47

Maandelijkse kosten

Standaard bewind alleenstaande 114,14
Bewind alleenstaande met problematische schulden 147,62
Standaard bewind echtpaar/ economische eenheden 136,94
Bewind echtpaar/ economische eenheden, waarvan één persoon met problematische schulden 157,94
Bewind echtpaar/ economische eenheden, waarvan beiden met problematische schulden 177,14