De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie en het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonrechtbanken (LOVCK). Deze tarieven zijn openbaar en worden gepubliceerd. Bolwerk bewindvoering hanteert deze tarieven.

Wanneer uw inkomen rond een bepaald percentage van het bijstandsniveau ligt, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’. Dit percentage verschilt per gemeente, maar ligt vaak rond de 110% van het bijstandsniveau. Bolwerk bewindvoering vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.

De onderstaande tarieven gelden met ingang van 1-1-2020 en zijn inclusief 21 % Btw.

Eenmalige kosten

Griffiekosten Rechtbank voor de aanvraag 79,00
Aanvangswerkzaamheden alleenstaande 657,03
Aanvangswerkzaamheden echtparen/economische eenheden 787,71
Opmaken eindrekening en verantwoording 246,84
Opmaken eindrekening en verantwoording echtparen/economische eenheden 296,45
Regelen verhuizing / ontruiming 410,19
Extra door kantonrechter goedgekeurde uren (per uur) 82,04

Maandelijkse kosten

Standaard bewind alleenstaande 116,26
Bewind alleenstaande met problematische schulden 150,44
Standaard bewind echtpaar/ economische eenheden 139,55
Bewind echtpaar/ economische eenheden, waarvan één persoon met problematische schulden 160,02
Bewind echtpaar/ economische eenheden, waarvan beiden met problematische schulden 180,49